Tygmärken Västernorrland

 

I21 Västernorrlands regemente (Uppdaterat 2013-11-16)

Västernorrlands- & Härnösandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2018-12-31)

T3 Norrlands trängregemente (Uppdaterat 2012-01-09)

Lv5 Sundsvalls luftvärnsregemente (Uppdaterat 2010-09-28)

Norrlandskustens marinkommando MKN & Härnösands kustartilleriregemente KA5 (Uppdaterat 2015-12-27)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/