Tygmärken Västerbotten. Armén.


Västerbottens regemente I20.

 

 

 

Västerbottens regemente I20.

Västerbottens regemente I20.

 

Norra militärdistriktet MDN.                                       Bågen endast buren på Västerbottens regemente I20.

 

1.kompaniet.

 

2.kompaniet.

 

7.kompaniet.

 

8.kompaniet.

 

9.kompaniet.

 

10.kompaniet.

 

11.kompaniet.

 

12.kompaniet.

 

3.livkompaniet.

 

Spaningsplutonen.

 

Skyttesoldatsutbildning.

 

Lapplandsbrigaden NB50. 1990-1994.

 

4.norrlandsskyttebataljonen. 1990-1994.

 

1.norrlandsskyttekompaniet.

 

2.norrlandsskyttekompaniet.

 

3.norrlandsskyttekompaniet.

 

Stabs- & granatkastarkompaniet.

 

Norrlandstrosskompaniet.

 

Norrlandsbandpansarvärnskompaniet.

 

Norrlandsbandpansarvärnsskytteplutonen.

 

12.fristående norrlandsskyttebataljonen. 1992.

 

Lapplandsbrigaden NB20. 1994-1997.

 

Spaningskompaniet. 1994-1997.

 

Pionjärbataljonen. 1994-1997.

 

Officerskåren.

 

Bars på träningsoveraller.


http://www.uniformsdetaljer.com/