Tygmärken Uppsala & Västmanland.

 

Ledningsregementet LedR (Tidigare Upplands regemente S1) (Uppdaterat 2018-10-28)

Upplands- & Västmanlandsgruppen med hemvärn & frivilligorg. (Uppdaterat 2018-10-28)

Västmanlands flygflottilj F1 (Uppdaterat 2014-12-30)

Upplands flygflottilj F16/SeM & Flygkommando mitt FKM (Uppdaterat 2018-01-01)

Flygvapnets krigshögskola F20 (Uppdaterat 2018-10-28)

Luftstridsskolan LSS (Uppdaterat 2018-10-28)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/