Tygmärken. Staber.


Högkvarteret HKV.                   Bars från 1995.

 

Högkvarteret HKV.

 

Högkvarteret HKV. Bars mellan 200*-2002.

 

Högkvarteret HKV. Bars 2002. Högkvarteret HKV. Från 2002.

 

Högkvarterets informationsavdelning.

 

Combat camera. Bars 2008-2010. Överförd till LedR.

 

Försvarsstaben FST. Bars 198*-1994.

 

Operativa insatsledningen OPIL. Bars 2001-2005. (Det vänstra märket är från år 2000 blev ej godkänt).

 

Försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet.              (Bars på civila jackor).

 

Arméstaben AST. Armécentrum ArméC.              Armétaktiska kommandot ATK.

 

 

Flygtaktiska kommandot FTK.

 

Första flygeskadern E1. Första flygeskadern E1. Hjälmdekal.

 

Norra flygkommandot FKN.

 

Mellersta flygkommandot FKM. Mellersta flygkommandots vädercentral.

 

Södra flygkommandot FKS.

 

De olika flygsektorstaberna finns i förekommande fall under respektive flygflottilj.

 

 

Marincentrum MarinC. Marintaktiska kommandot MTK.

 

De olika marinkommandonas märken finns i förekommande fall under Marinförband.

 

1.mekaniserade divisionen. 1.mekdiv.

 


 

Gotlands militärkommandostab MKG. Gotlands militärkommandostab MKG. Gotlands militärdistriktsstab MDG.

 

Visbygruppen. (703.stridsgruppen)

 

Övre Norrlands Militärområdesstab, MiloÖN. Bars från början av 80-talet till 1993.

 

Norra Militärområdesstaben (MiloN) /militärdistriksstab norr (MDN). Bars från 1993-2005.

 

Norra militärdistriktet MDN. Bars 2000-2005.

 

Norra militärdistriktet MDN. (Speciella färger för att passa Västerbottengruppens märken).

 

 

Nedre Norrlands Militärområdesstab, Milo NN. Bars från början av 80-talet till 1993.

 

Bergslagens Militärområdesstab, Milo B. Bars från början av 80-talet till 1991.

 

Östra Militärområdesstaben, Milo Ö. Bars från 80-talet till 1993.

 

Västra Militärområdesstaben, Milo V. Bars från 80-talet till 1993.

 

Mellersta Militärområdesstaben, Milo M. Bars 1991-200*. Mellersta Militärområdesstaben, Milo M. Bars 200*-2005.

 

Södra Militärområdesstaben, Milo S. Bars 198*-1993. Södra Militärområdesstaben, Milo S. Bars 1993-2000.

 

Södra Militärdistriktsstaben, MDS. Bars 2000-2005.

 

Södra Militärdistriktsstaben, MDS. Bars 2000-2005.

 


 

1.fördelningsstaben. Bars 1990-1993.

 

2.fördelningsstaben. Bars 1993-1994. 2.fördelningsstaben. Bars från 1994.

 

3.fördelningsstaben. Bars 1994-1997.

 

4.fördelningsstaben. Bars 1991-1994. 4.fördelningsstaben. Bars 1994-1997. 4.fördelningsstaben. Bars 1998-2000.

 

6.fördelningsstaben. Bars från 1994.

 

13.fördelningsstaben.                     Bars 1985-1995. 13.fördelningsstaben.                             Bars 1995-2000.

 

14.fördelningsstaben. Bars 1989-1997.

 

15.fördelningsstaben. Tryckt på galon.

 

De olika försvarsområdesstaberna finns i förekommande fall under respektive arméförband.

http://www.uniformsdetaljer.com/