Tygmärken Skåne.

 

Krigsflygskolan F5 (Uppdaterat 2018-01-01)

Skånska flygflottiljen F10 (Uppdaterat 2018-01-01)

Norra skånska dragonregementet P2 (Uppdaterat 2018-10-28)

Norra skånska regementet P6 (Uppdaterat 2017-02-19)

Södra skånska regementet P7 (Uppdaterat 2018-10-28)

Wendes artilleriregemente A3 (Uppdaterat 2016-10-19)

Skånska luftvärnsregementet Lv4 (Uppdaterat 2013-01-06)

Skånska trängregementet T4 (Uppdaterat 2014-12-31)

Södra skånska gruppen & Skånska dragongruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2018-10-28)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/