Tygmärken Halland.

 

Hallands regemente I16 (Uppdaterat 2015-12-27)

Hallandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2018-10-28)

Luftvärnsregementet Lv6 (Uppdaterat 2018-10-28)

Hallands flygflottilj F14 och Flygvapnets- Försvarsmaktens Halmstadsskolor FMHS (Uppdaterat 2018-10-28)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/