Tygmärken Gävleborg.

 

Hälsinge regemente I14 (Uppdaterat 2015-12-27)

Gävleborgsgruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2013-02-17)

Hälsinge flygflottilj F15 (Uppdaterat 2018-01-01)

 

 

http://www.uniformsdetaljer.com/