VAD ÄR DETTA? INFORMATION SÖKES!


Märket togs fram för ett hemvärnsunderrättelse-kompani men fick inte användas, vilket hemvärns-underrättelsekompani var det??                                  info@uniformsdetaljer.com

 

Vilken enhet är detta märke framtaget för??        info@uniformsdetaljer.com

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                info@uniformsdetaljer.com

 

Var bars detta märke??   info@uniformsdetaljer.com

 

Vad är detta för märke?? info@uniformsdetaljer.com

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                      info@uniformsdetaljer.com

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                                info@uniformsdetaljer.com

 


Här nedan läggar jag märken efter att svar inkommit. Svaren är röda. Rätta mig gärna om jag har fel!


Vad är detta för märke?? info@uniformsdetaljer.com

10.trosskompaniet P4.

 

Var bars detta märke?? Eller är det bara ett reklammärke från Bofors?   info@uniformsdetaljer.com

Märket bars av personal i pansarskyttetjänst vid introduktion av pansarvärnsrobot 56 Bill vid 7.kompaniet vid I19/P5.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!               info@uniformsdetaljer.com

Bågen kommer ifrån Ing2.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                  info@uniformsdetaljer.com

Bågen bars av hemvärnets insatsplutoner ur Kalmar- & Kronobergsgruppen KRAG.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                  info@uniformsdetaljer.com

Bågen bars av hemvärnets insatsplutoner ur Kalmar- & Kronobergsgruppen KRAG.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??Notera utformningen och typsnittet! info@uniformsdetaljer.com

Bågen bärs av hemvärnets insatsplutoner ur Vildmannabataljonen i Västerbotten.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??                         Notera utformningen och typsnittet!                info@uniformsdetaljer.com

Bågen bars på Ledningsregementet LedR.

 

Vad står A:EA för?? info@uniformsdetaljer.com

(FMV-A:EA) Försvarets materielverks huvudavdelning för armémateriel, eldledningssektionen vid artilleribyrån. (Det borde nog stå FMV-A:VAE för att vara korrekt).

 

Vad står A:FS/FÖS för?? info@uniformsdetaljer.com

(FMV-A:FS) Försvarets materielverks huvudavdelning för armémateriel, fordonsavdelningen, stridsfordonsbyrån. (/FÖS) Försöksstation. Dvs det som i dagligt tal kallas "FÖS i Skövde".

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??           Notera utformningen och typsnittet!     info@uniformsdetaljer.com

Bågen bars av hemvärn i Stockholmsområdet.

 

Vad står DVD för? Driftvärnsdistrikt kanske?            info@uniformsdetaljer.com

DVD = Driftvärnsdistrikt.

 

Vilket företag är NKAB?? info@uniformsdetaljer.com

NKAB = Nora kommunföretag AB.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge??        Notera utformningen och typsnittet! info@uniformsdetaljer.com

Bågen kommer från LedR.

 

Vad är detta för märke? Helikopter är det, vad mer? I vilket syfte har gripen halshuggit Pegasus?? info@uniformsdetaljer.com

Det är ett skojmärke för att visa rivaliteten mellan Berga & Malmen.

 

På vilket förband bars den här modellen av båge?? Notera utformningen och typsnittet! info@uniformsdetaljer.com

Den bars på I1 Svea Livgarde samt på P4 Skaraborgs regemente.

 

Vad är detta för kragspegel? Den liknar veterinären mycket.... Apotekare är ett förslag jag fått, men jag har en annan bild av hur en apotekare ser ut, så det känns inte rätt...... info@uniformsdetaljer.com

Detta verkar vara en feltillverkad veterinär med en del av en sergeantstjärna över och under.

 

Vad är detta för märke? Vad står "MT" för? info@uniformsdetaljer.com

MTUHBAT står för MarkTeleUnderHållsBATaljon.           Vilket Milo gick 41:a under? 41:a gick under 4.milot.         Var utbildades man? S1.

 

Vad är detta för märke? Vilken enhet på LedC är/var det? info@uniformsdetaljer.com

Sambandsförstärkningsenheten inom NBG08.


http://www.uniformsdetaljer.com/